wie werd in 2005 als eerste voorzitter van vakcentrale fnv

wie werd in 2005 als eerste voorzitter van vakcentrale fnvDear visitor  In the Solution site,  We at our site provide you with the right solution to your question,  You have arrived at the most fitting response site

We are pleased to offer you on our website all the answers to the inquiries and questions that you are searching for or ask a question that you want answered for all fields ، also  The solution site is concerned with questions, answers and solutions for all study materials for all levels.

Through the word Ask Question in the solution site, you can ask any topic or any question or inquiry you want answered by teachers specialized

The solution site is concerned with questions, answers and solutions for all study materials for all levels

Table of Contents

wie werd in 2005 als eerste voorzitter van vakcentrale fnv

In 1968 werd De Waal kantoorbediende bij RVS Verzekeringen. Enkele jaren daarna, in 1973, kreeg hij zijn eerste baan bij een vakbond; hij werd administratief medewerker bij de NVV-bond Mercurius. In 1974 werd De Waal districtsbestuurder, en later cao-onderhandelaar bij Mercurius. Uit een fusie tussen de NVV en de NKV Dienstenbond ontstond de Dienstenbond FNV, waar De Waal in 1982 cao-coördinator werd en in 1988 voorzitter. In 1992 stapte hij over naar de vakcentrale FNV, waar hij in 1997 Johan Stekelenburg opvolgde als voorzitter. Als FNV-voorzitter was De Waal vicevoorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en bij toerbeurt voorzitter van de Stichting van de Arbeid. Lodewijk de Waal was tot 25 mei 2005 voorzitter van de FNV. Hij werd opgevolgd door Agnes Jongerius.

wie werd in 2005 als eerste voorzitter van vakcentrale fnv

DIn 2010 stond De Waal als lijstduwer op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij toonde verder weinig politieke ambitie en wees in 2009 een lijsttrekkerschap voor het Europees Parlement af. Na de affaire met de ING-bonussen liet PvdA-voorzitter Ploumen hem weten, dat hij niet meer voor een functie namens de PvdA in aanmerking kwam.

Leave a Reply