Wat als je vorig jaar ontslag hebt genomen en je vakantiedagen zijn uitbetaald.?

Maar je hebt nog heel wat dagen te nemen. Is dit verplicht of niet? Zo nee, is deze belasting nadelig? Waarom vertrekken dagen nadat je een jaar geleden ontslagen bent? Ze hebben al betaald met je vrije dagen.

Leave a Reply