Wanneer 4 auto’s op exact hetzelfde moment een gelijkvloerse kruising van alle kanten naderen, wie heeft er dan voorrang?

In de wet staat dat een auto moet voorrang verlenen en niet voorrang mag hebben! Voor elke bestuurder komt iedereen van rechts.

Maar op een gegeven moment zal iemand actie moeten ondernemen.

Anders sta je binnen een uur stil.

Of geef een seintje aan de persoon rechts van je om te komen.

Of neem zelf het initiatief. Iedereen heeft gelijke rechten, het bijvoeglijk naamwoord gentleman is hier in het spel. Of sommige automobilisten denken dat de oudste eerst gaat of de oudste eerst. Hoe bepaal je de lengte van iemand achter het stuur? Het gaat om voertuigen en verkeer recht voor hen heeft voorrang op afslaand verkeer. Als ze toevallig allemaal rechtdoor moesten, konden ze alsnog voorrang krijgen of zelfs beter; Voorrang geven!

2 uur later toegevoegd:

1. Rechtdoor verkeer heeft voorrang op bochtig verkeer

2. Rechtsafslaand verkeer heeft voorrang op linksafslaand verkeer

Toegevoegd na 18.00 uur:

Bovenstaande twee punten zijn te lezen in onderstaande link en zijn dus geldig.

* Wacht ondertussen op het derde duimpje omhoog.. 😉 Niet alle wetten voorzien in alle denkbare verkeerssituaties, en wetten zijn ook gebaseerd op het gezond verstand van weggebruikers.

In dit geval, als iedereen voorrang geeft, ontstaat er chaos.Als iedereen voorrang geeft, zullen deze vier chauffeurs de volgende dag nog op elkaar wachten.

De kans dat alle vier de automobilisten even gehaast of bescheiden zijn of even hard rijden is verwaarloosbaar klein. Dit feit lost de situatie op. Omdat er in ieder geval één automobilist zal zijn die begrijpt dat er iets moet gebeuren en langzaam en voorzichtig de goede weg inslaat. Als dit gebeurt, is het probleem direct verholpen en kan iedereen zijn weg vervolgen. De vraag wordt dan meer: ​​wie geeft voorrang en wie krijgt voorrang. In dit geval zijn ze allemaal gelijk, maar de grootste waaghals (met een hoge auto) gaat als eerste. In principe voertuigen die rechtdoor gaan. Ga rechtdoor op dezelfde weg. Als ze alle 4 zijn uitgeschakeld, passeert de korte basis voor de lange.

2 minuten later toegevoegd:

Als het zo is dat automobilisten niet uitstappen omdat ze bijvoorbeeld allemaal rechtdoor willen, dan geldt de regel dat degene met het meeste verkeer achter hem voor mag gaan. Dit om de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

In de praktijk krijgt één persoon vaak voorrang om de “file” op te lossen. Kanttekening: als je rechtsaf slaat, heb je voorrang op degenen die van links komen en hoef je niemand voor te laten. Maar wat doe je met de regel van integriteit boven manoeuvreren?

Leave a Reply