vorstenhuis zoals de merovingen

vorstenhuis zoals de merovingen , Dear visitor  In the Solution site,  We at our site provide you with the right solution to your question,  You have arrived at the most fitting response site

We are pleased to offer you on our website all the answers to the inquiries and questions that you are searching for or ask a question that you want answered for all fields ، also  The solution site is concerned with questions, answers and solutions for all study materials for all levels.

Through the word Ask Question in the solution site, you can ask any topic or any question or inquiry you want answered by teachers specialized

The solution site is concerned with questions, answers and solutions for all study materials for all levels

Table of Contents

vorstenhuis zoals de merovingen

vorstenhuis zoals de merovingenDe Merovingische dynastie dankt haar naam aan Merovech, een min of meer legendarische koning van de Salische Franken omstreeks 450. Zijn kleinzoon, Chlodovech, ook bekend als Clovis, verenigde het grootste deel van Gallië ten noorden van de Loire onder een gezag. Clovis liet zich in 496 dopen, waardoor het katholieke christendom de staatsgodsdienst van het Frankische Rijk werd. Het rijk van Clovis werd na zijn dood overeenkomstig de Salische wetten over zijn vier zonen verdeeld.

vorstenhuis zoals de merovingen

DODe hoofdstad van de Merovingen was tot 486 gelegen in Doornik. Het is onduidelijk wanneer dit de hoofdstad is geworden. Waar voordien de hoofdstad van het Merovingische rijk lag, en tot wanneer, is eveneens onderwerp van discussie. Er is enkel bekend dat dit Dispargum was, waarschijnlijk Duisburg over de Rijn, hoewel Duisburg nabij Tervuren ook wel gesuggereerd is. Na verovering van het grondgebied van Syagrius dat voortaan Neustrië (nieuw land) zou heten verplaatste Clovis zijn hoofdstad van Doornik naar Parijs.

Leave a Reply