Kan een energieleverancier beslissen om, los van alles, een eigen prijs te bepalen?

Ik ben het helemaal eens met hoe de prijs komt. En dat de basis van elektriciteit bijvoorbeeld bestaat uit enkele oude gasgestookte elektriciteitscentrales die dure elektriciteit produceren. enz.

Maar kan een energieleverancier in theorie zeggen: ik doe er niet aan mee? Kan het bedrijf, aangezien de overwinsten nu worden gerealiseerd (dus de aankoopprijs daalt maar de marktwaarde hoog blijft), eenvoudigweg besluiten om de werkelijke kosten los van de door Europese regelgeving bepaalde marktwaarden in rekening te brengen?

Leave a Reply