Kan catatonie kortdurend zijn?

Een verpleegster vertelde me eens dat ketose niet van korte duur kan zijn en dat je een jaar in dezelfde houding kunt zitten als het niet met lorazepam wordt behandeld en dat het onvermogen om te bewegen slechts dissociatie is. Ik vroeg me af of het bij een depressie/autisme/schizofrenie een lichte catatonie op korte termijn zou kunnen zijn, dat je een paar uur ‘vast’ zit of niet en dat je er niet zelf uit kunt komen zonder de hulp van EHBO bijvoorbeeld? Ik dacht dat de dissociatie meer psychologisch was en de katonia meer fysiek en kinesthetisch en de katonia meer leek op bevriezen of bevriezen van angst, maar dan gaan de uren voorbij.

Klopt het dus dat je daar een jaar blijft als je geen hulp krijgt en er zelf niet uit komt?

Leave a Reply