Is stikstofuitstoot van boerenbedrijven veel erger dan die van het vliegverkeer in nederland?

Ik heb net begrepen dat een boer of uitstoter die stopt, zijn stikstofvergunning kan verkopen.

Met de regering als eerste kandidaat om het te kopen. Als de overheid niet wil kopen, kunnen luchthavens de passen toch kopen… wat ze ook daadwerkelijk doen. ja.

De agrarische sector heeft in 2017 106 miljoen kilogram stikstof in de lucht uitgestoten, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM). Het grootste deel kwam uit de veehouderij en de stikstofemissie van dieren bedroeg 94 miljoen kilogram.

In 2018 bedroeg de stikstofemissie van het vliegverkeer van en naar een Nederlandse luchthaven tot een hoogte van 3.000 voet 3,2 miljoen kilogram.

Leave a Reply