Is een hoge return on equity altijd een goede zaak?

Is een hoog rendement op eigen vermogen altijd goed?

Leave a Reply