deze vis heet in vlaanderen pladijs

deze vis heet in vlaanderen pladijs , Dear visitor  In the Solution site,  We at our site provide you with the right solution to your question,  You have arrived at the most fitting response site

We are pleased to offer you on our website all the answers to the inquiries and questions that you are searching for or ask a question that you want answered for all fields ، also  The solution site is concerned with questions, answers and solutions for all study materials for all levels.

Through the word Ask Question in the solution site, you can ask any topic or any question or inquiry you want answered by teachers specialized

The solution site is concerned with questions, answers and solutions for all study materials for all levels

Table of Contents

deze vis heet in vlaanderen pladijs

De pladijs – in Nederland wordt deze platvis schol genoemd – is een platte, ruitvormige vis, die samen met o.a. de bot en de schar tot de scholachtigen wordt gerekend, die op hun beurt weer deel uitmaken van de platvissen.

deze vis heet in vlaanderen pladijs

DOPladijs is een beenvis en behoort tot de orde van de platvissen. Beide ogen staan op de rechter, gekleurde zijde van het lichaam. De huid is glad en de zijlijn boven de borstvin is bijna recht. Kenmerkend zijn de oranjerode vlekken op de bruingroene kant.

Leave a Reply