deze duitse officier en politicus werd in 1925 president

deze duitse officier en politicus werd in 1925 president , Dear visitor  In the Solution site,  We at our site provide you with the right solution to your question,  You have arrived at the most fitting response site

We are pleased to offer you on our website all the answers to the inquiries and questions that you are searching for or ask a question that you want answered for all fields ، also  The solution site is concerned with questions, answers and solutions for all study materials for all levels.

Through the word Ask Question in the solution site, you can ask any topic or any question or inquiry you want answered by teachers specialized

The solution site is concerned with questions, answers and solutions for all study materials for all levels

Table of Contents

deze duitse officier en politicus werd in 1925 president

Hindenburg was een typische vertegenwoordiger van zijn milieu, zeer conservatief, monarchistisch, nationalistisch, meer gericht op Pruisen dan op Duitsland, onverschillig waar het kunst en literatuur betreft. Hij was een aristocraat en zag het landsbestuur en de leiding over de strijdkrachten als een rol waar alleen de adel recht op kon doen laten gelden.

deze duitse officier en politicus werd in 1925 president

De theoreticus van het Duitse verdedigingsplan in de na 1900 onafwendbaar lijkende oorlog op twee fronten, Alfred von Schlieffen, leerde de jonge Hindenburg dat “verdedigen vrouwelijk is en aanvallen mannelijk”[3] Een standpunt dat Hindenburg tot het zijne heeft gemaakt. Tijdens de slag bij Tannenberg koos Hindenburg dan ook voor de aanval in de vorm van een tangbeweging en hij saboteerde, toen hij bevelhebber aan het oostfront werd, de strategie, het Schlieffenplan, die erop berustte eerst de Fransen te verslaan en aan het oostfront in eerste instantie alleen verdedigend op te treden.D

Leave a Reply